van DOOREN René 1989
#    
RSS

White to play - #2
Solution